* วิดีโอสอนใช้งาน ระบบ Android
* วิดีโอสอนใช้งาน ระบบ iOS

วิธีใช้งานซิม TRUE ระบบ Android

✅ ซิม TRUE เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
1). เลือกใช้เครือข่าย " 1. ซิม TRUE " 📌
[ สำหรับท่านที่ไม่จำเป็น ต้องใช้เงินในซิม ]
- ลงทะเบียนซิมเสร็จ เติมเงิน 10 บ. 3 ครั้ง
‼️ เงินที่เติมเข้าไปจะรั่วหมดจนเหลือ 0 บ. ‼️
ใช้ถึงเดือนที่ 4 เติมเงิน 30 บ. ใช้เพิ่มวัน
โทร *934*180# 2 ครั้ง เพิ่มวันซิมเป็น 1 ปี
[ สำหรับท่านที่จำเป็น ต้องมีเงินในซิมไว้ใช้ ]
- ซิมที่มีเงินไว้ใช้ ต้องเติมเงินเดือนละ 40 บ.
สมัครโปรกันเงินรั่ว โทร *900*8131# 32 บ.
‼️ ต้องสมัครโปรทุกเดือนหากไม่อยากให้เงินรั่ว ‼️

วิธีใช้งานซิม TRUE ระบบ iOS

1). โหลดแอป V2Box ใน AppStore
[ สำหรับท่านที่ไม่จำเป็น ต้องใช้เงินในซิม ]
- ลงทะเบียนซิมเสร็จ เติมเงิน 10 บ. 3 ครั้ง
‼️ เงินที่เติมเข้าไปจะรั่วหมดจนเหลือ 0 บ. ‼️
ใช้ถึงเดือนที่ 4 เติมเงิน 30 บ. ใช้เพิ่มวัน
โทร *934*180# 2 ครั้ง เพิ่มวันซิมเป็น 1 ปี
[ สำหรับท่านที่จำเป็น ต้องมีเงินในซิมไว้ใช้ ]
- ซิมที่มีเงินไว้ใช้ ต้องเติมเงินเดือนละ 40 บ.
สมัครโปรกันเงินรั่ว โทร *900*8131# 32 บ.
‼️ ต้องสมัครโปรทุกเดือนหากไม่อยากให้เงินรั่ว ‼️
2). - ใช้แอป V2Box สแกน QR Code ที่ซองซิมของท่าน
‼️ โปรดอ่าน ‼️
* QR Code เป็นของส่วนตัว ห้ามเปิดเผย หรือ ให้ใครสแกน เด็ดขาด
* และ ห้ามถ่ายรูป QR Code ส่วนตัวของท่าน นำรูปไปลงในรีวิวของร้าน
* เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ป้องกันเหตุผู้อื่นนำ QR Code ไปใช้
3). เปิดเน็ตที่ซิม แล้วกด เชื่อมต่อ ที่แอป V2Box ก็ใช้งานได้เลย

© Copyright 2024 SimSpeedUp - All rights reserved.